Sologis – Dáváme řád skladování

Uznáváme hodnoty cirkulární ekonomiky – Circu.eu

Minimalizujeme ekologickou zátěž
Omezujeme nerecyklovaných materiálů na minimum