OSTATNÍ AKTIVITY

Uznáváme hodnoty cirkulární ekonomiky – Circu.eu

Minimalizujeme ekologickou zátěž
Omezujeme výrobu nerecyklovaných materiálů na minimum.

 Publikováno dne 25.3.2021